Sabor agridulce

2/29/2008 11:30:00 p. m. | , | 2 comentarios »


Ayer hubo pleno. Como en tantos otros me quedó un sabor agridulce.

La cosa comenzó bien, se notaba que estamos en periodo electoral. El alcalde aceptó todas nuestras propuestas: las alegaciones a la ordenanza de policía y buen gobierno, las modificaciones en el Reglamento de participación ciudadana para contemplar los presupuestos participativos y... ¡oh sorpresa! la moción sobre el fomento del valenciano.

Al finalizar el pleno, y después de haber estado desde el principio de la legislatura pidiendo que se concediera la palabra al público asistente, el alcalde abrió el turno de ruegos y preguntas para los vecinos.
3 vecinas hicieron uso de este privilegio. No hicieron preguntas al equipo de gobierno sobre su gestión. En el orden del día se debatieron temas como el de la piscina cubierta (que debía haberse abierto en noviembre y aún continúa cerrada), se habló del foro de participación ciudadana, de la ordenanza de policía y buen gobierno que pone (ponía) cotas al reparto de publicidad. Pero no preguntaron sobre ninguno de estos temas. Tampoco sobre el ambulatorio que no tenemos. Ni sobre el instituto. Ni siquiera sobre los nuevos badenes o el cambio de sentido de algunas calles.
Las tres vecinas hicieron uso de la palabra para verter toda una serie de descalificaciones e insultos hacia el portavoz del psoe. Y todas ellas jaleadas por sus compañer@s de platea.
Triste espectáculo permitido por el presidente del consistorio.


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Punto de encuentro

2/25/2008 04:27:00 p. m. | 2 comentarios »

Hace tiempo que quería abrir este espacio de participación.
Un lugar en el que encontraréis toda la información relativa al trabajo que realizo en el Ayuntamiento de Paiporta como concejala de la coalición EU-Bloc y también en el que iré dejando algunas cosas mucho más personales, sensaciones, pensamientos, artículos.
Espero, como no, contar con vuestras aportaciones.


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA


EXPOSA
La legislació autonòmica bàsica estableix que l’administració ha de ser un vehicle de recuperació i dignificació del valencià. Per això, té el deure de fomentar el seu ús en totes les seues actuacions.

El valencià, llengua pròpia i històrica del nostre poble, és oficial en igualtat de condicions que el castellà, i així ho ha de garantir la Generalitat Valenciana, els ajuntaments i la resta d’organismes públics, que tenen un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural del nostre país i de manera especial amb la recuperació de la nostra llengua, el valencià.

Reconéixer aquest dret i potenciar-lo és la millor manera de fer efectiva la seua recuperació.

A més hi ha tota una normativa legal que ens empara per poder fer realitat el nostre dret com a ciutadans valencians i ciutadanes valencianes:

• la Constitució Espanyola de 1978, en l’art. 3.2 diu “Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d’acord amb els seus Estatuts.” En l’art. 3.3 diu “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”.

• L’Estatut d’Autonomia de 1982 en l’art. 7.1 diu “Els dos idiomes oficials de la Comunitat autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los.” En l’art. 7.4 diu “s’otorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià”.

• La Llei d’Ús i Ensenyament del valencià de 1983 en l’art. 7.1 diu “El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració Pública, de l’Administració Local i de les altres Corporacions i Institucions Públiques dependents d’aquelles.”

• Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries de 1992

• Declaració Universal dels Drets Lingüístics de 1996


Cal recordar també que a l’any 2.005, amb motiu de la celebració de la 18ena Trobada d’Escoles en Valencià en el nostre municipi, l’Ajuntament de Paiporta va signar un conveni amb la Federació de l'Escola Valenciana i Guaix per a posar en marxa l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià a Paiporta.


Per tot açò aquesta regidora,


PROPOSA
1.- Que tota la documentació estiga a disposició dels ciutadans i de les ciutadanes del nostre poble en valencià.

2.- Que el consistori dispose d’un Reglament de Normalització Lingüístic.

3.- Que es pose en marxa l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià a Paiporta.

4.- Que es realitzen activitats culturals encaminades a fomentar l’ús del valencià: Cicles de Cinema, Teatre i Música en ValenciàPaiporta, 23 de gener 2008
Isabel Martín Gómez
Grup Municipal d’EU-Bloc


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, portaveu del Grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA:
.
La Legionel.la és un bacteri ambiental capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions fisicoquímiques, multiplicant-se entre 20ºC i 45ºC, i destruint-se a 70ºC. El seu nínxol ecològic natural són les aigües superficials, com a llacs, rius, estanys,… formant part de la seua flora bacteriana.
Tant les fonts ornamentals com els sistemes de reg per aspersió són instal.lacions amb risc de proliferació i dispersió de legionel.la.
Segons l'article 4 del Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol, “és responsabilitat del titular de la instal.lació dur a terme els programes de manteniment periòdic, les millores estructurals i funcionals de les instal.lacions, així com del control de la qualitat microbiològica i fisicoquímica de l'aigua, a fi que no representen un risc per a la salut pública”.
L'estany ubicat en Vila Amparo presenta, des de fa unes quantes setmanes, aigua estancada amb un alt índex de putrefacció, causant també malestar entre els veïns de la zona per la pudor que desprèn. A més aquest estany consta d'una font central que remou l'aigua, dispersant els bacteris i microbis de l'aigua estancada.
.
És per tot això que aquesta Regidora:
.
PROPOSA:
.
A la Presidenta i Delegada de l’Àrea de Benestar Social:
.
1.- Es netegen i desinfecten, tant aquesta com altres fonts de la població.
2.- Es doten aquestes fonts d'equips especials de filtrat i cloració automàtica per a evitar que el bacteri aflore.
3.- Que el reg de jardins es realitze a primera o última hora del dia per evitar l'elevada temperatura de l'aigua (això també evitarà l’evaporació, contribuint d’aquesta manera a l’estalvi d’aigua).
4.- Es prenguen totes les mesures que siguen necessàries per evitar la proliferació del bacteri i previndre la legionel.losi.
.
Paiporta, a 20 d’agost de 2007
Signat: Isabel Martín Gómez
Portaveu d’EU-BLOC


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA
.
El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Per a lluitar contra aquesta lacra del segle XXI no és suficient amb declaracions institucionals en la commemoració d’aquesta data, cal que les administracions prenguen mesures i que sobretot es treballe a nivell local, ja que els ajuntaments són els estaments més propers a les ciutadanes que necessiten ajuda en eixos moments tan delicats.
Però, si son necessàries actuacions quan el mal ja està fet, molt més important és treballar per a previndre la violència, la violència masclista de gènere.
Considerem que mitjançant la literatura, la cultura, es pot actuar en eixa línia, promovent la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens i acabant així amb la violència.
.
Per tot açò aquesta regidora,
.
PROPOSA
.
1.- Convocar per al 25 de novembre de 2008 el Primer Certamen Literari de Relats Curts amb dos categories, una per a jòvens de 10 a 18 anys i altra per a majors de 18 anys. La temàtica del concurs versarà sobre la igualtat entre dones i hòmens i la NOViolència.
2.- Publicar els relats finalistes (cinc de cada categoria) en una revista que l’Ajuntament de Paiporta editarà per a tal fi.
3.- Nomenar el premi ‘I Premi de Relat Curt, Dulce Chacón’ en honor a l’escriptora i membre de la ‘Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género’ Dulce Chacón.
4.- A través de la Coordinadora d’AMPES i de l’Àrea d’Educació donar a conèixer als col·legis e institut de Paiporta aquesta iniciativa, així com a l’Associació de Dones Progressistes de Paiporta.
.
Paiporta, 21 de novembre 2007
Isabel Martín Gómez
Grup Municipal d’EU-Bloc
Nota: el text roig va estar suprimit a la comissió de cultura a instància del grup popular


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del Grup Polític Municipal d'ESQUERRA UNIDA-BLOC a l'Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA
.
Cada any es fa més patent l'excessiu ús de materials de síntesi en la construcció de falles: pintures, plàstics, suro, etc. Cada vegada més, els fallers són incitats a produir monuments més atrevits estructuralment que no serien possibles si només s'utilitzaren els materials tradicionals de fusta, cartó i draps. Amb les flames, l'emissió de productes de la combustió produeix fums i gasos que espantarien a qualsevol gestor de l'atmosfera urbana.
.
És pel que aquesta regidora
.
PROPOSA
.
Al President i Delegat de l'Àrea de Cultura:
1.- Que de cara a l'elaboració dels pressupostos municipals per a l'exercici 2008, es destine una partida per a la promoció de la ‘Falla més ecològica' que s'atorgarà a aquella que estiga construïda amb materials tradicionals i/o, alternativament, amb l'ús mínim dels que pogueren produir efectes negatius sobre el medi ambient. Per a concedir aquest premi es podria comptar amb l'assessorament d'alguna associació ecologista del País Valencià.
2.- Que a través de la Junta Local Fallera, s’informe a les Falles de la població dels efectes que sobre el medi ambient comporta l’ús de materials altament contaminants i les sensibilitze en l’ús de materials tradicionals.
.
Paiporta, 12 de setembre de 2007
Isabel Martín Gómez
Portaveu d'EU-BLOC


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA
.
La població jove de les nostres ciutats constitueix un motor de vitalitat, dinamisme i rebel·lia que enriqueix la vida quotidiana, però també és un sector que pateix de manera molt directa alguns dels problemes més seriosos del nostre país i del nostre poble. La seua participació social provoca canvis fonamentals en l’opinió pública i la seua espenta és imprescindible per a construir un altre món possible i necessari. L'atenció a la joventut, el suport a les seues inquietuds i aspiracions és primordial.
.
Des de l’Ajuntament hem d’impulsar la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural del poble.
Els Consells de la Joventut locals constitueixen una xarxa d’Associacions locals que s’uneixen amb l’objectiu de conjuminar esforços per a potenciar la participació social dels jóvens dels municipis i desenvolupar projectes comuns. Esdevenen òrgans de cooperació associativa i interlocutors amb l’Administració i la Societat, en definitiva són els interlocutors i representants dels jóvens davant el seu Ajuntament.
.
Per tot açò aquesta regidora,
.
PROPOSA
.
1.- Foment de l’associacionisme juvenil. Mitjançant activitats culturals, premis, beques, subvencions, etc. dirigides a aquest sector de la població.
2.- Creació del Consell de la Joventut de Paiporta.
3.
- Destinar un espai com a Casa de la Joventut. Aquest centre comptarà amb les sales necessàries perquè les diferents associacions juvenils puguen reunir-se i desenvolupar les seues tasques (tallers, xerrades, programes d’informació,...) i estarà equipat adequadament (taules, ordinadors, equips audiovisuals,...) atenent a les necessitats dels joves.
.
Paiporta, 12 de setembre 2007
Isabel Martín Gómez
Grup Municipal d’EU-Bloc


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks


NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d'ESQUERRA UNIDA-BLOC a l'Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA
.
L'Escola d'Adults de Paiporta des del curs 1985-86 ocupa de forma provisional els locals municipals del carrer Palleter. Aquestes instal·lacions són clarament insuficients per poder augmentar l'oferta formativa i ajustar-la a les noves demandes de la ciutadania (segon nivell de GES –Graduat en
Educació Secundària-) i no reuneixen les condicions exigides per la Conselleria d'Educació i Ciència per autoritzar els ensenyaments del segon nivell de GES. A més a més, la plantilla de personal s'ha vist reduïda en els últims anys i això ha provocat disminuir l'oferta formativa. El nou curs ha començat tal i com va acabar, amb un professor de baixa, i encara no s’ha solventat aquesta deficiència.
.
Per tot açò aquesta regidora,
.
PROPOSA
.
1.- Reubicació de l'Escola d'Adults en uns locals suficients que complisquen les condicions exigides per la Conselleria d'Educació i Ciència per autoritzar els ensenyaments de segon cicle de GES recollits en Decret 207/2003, de 10 d'octubre del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres docents de formació de persones adultes que imparteixen ensenyances bàsiques i posterior normativa. De manera urgent i provisional es podria adequar l'antic centre Ausiàs March.
2.- Solventar la baixa del professor assignat per Diputació.
3.- Negociar amb la Conselleria d'Educació i Ciència la conversió de l'Escola d'Adults Municipal en Centre Públic de Formació de Persones Adultes depenent de la Conselleria d'Educació i Ciència amb una dotació de personal suficient, amb un mínim de 3 professors/professores d'educació secundària (amb dedicació total o parcial) i tres professors/professores de primària amb dedicació total, amb un mínim de 6 unitats i amb la incorporació dels actuals contractats municipals que continuarien realitzant la seua tasca actual.
4.- Augmentar l'oferta formativa d'ensenyances bàsiques
5.- Augmentar l'oferta formativa d'ensenyances de primer i segon cicle de GES
6.- Augmentar l'oferta formativa del centre amb programes formatius relacionats amb la incorporació d'altres estudis:
- Accés a la universitat per majors de 25 anys
- Accés a la formació professional, grau mitjà i superior.
- Programes de llengües: valencià, francès i anglès.
- Programes de castellà per a estrangers,
- Incorporar a l'oferta formativa i a l'organització del Centre de Formació de
Persones Adultes de Paiporta totes les ofertes formatives que actualment realitza l'Ajuntament de Paiporta llevat de les esportives.
- I d'altres que el propi centre i l'equip docent puguen considerar i que permeta la seua organització.
7.- Responsabilitzar-se l'Ajuntament de Paiporta d'atendre el nou centre d'adults com els altres centres educatius públics dependents de la Generalitat Valenciana fent-se càrrec del manteniment, neteja i servei de conserges.
.
Paiporta, 12 de novembre 2007
Isabel Martín Gómez
Grup Municipal d'EU-Bloc


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, portaveu del Grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA
.
EXPOSA:
Els darrers dies hem vist com l’Ajuntament de Paiporta ha dut a terme una ‘peculiar’ neteja del Barranc de Xiva al seu pas pel municipi. Neteja consistent en llevar, a més de la brutícia acumulada durant els darrers anys, totes les plantes i part de la terra, tant del llit com de les voreres del barranc.
Aquesta actuació no ha deixat cap tipus de vegetació (s’han respectat només els arbres) i no ha tingut cap consideració amb els animals que formen part d’aquest ecosistema.
.
Considerem que aquest tipus de neteja no és la més adequada, ja que:
1.- S’ha destruït tota la vegetació que hi havia al Barranc. Plantes com les figueres paleres, esbarzers, l’àloe, canyes, piteres, esparregueres, iuques, bosses de pastor, malva d’horta i malva de flor menuda, baladre, mirambell, i moltes més espècies autòctones que hui per hui només es poden trobar en barrancs com el nostre (algunes d’aquestes plantes començaven a instal·lar-se de nou en aquesta zona).
Recentment la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va dur a terme actuacions puntuals al llit del Barranc per reforçar les voreres del mateix i posteriorment va fer hidrosembra amb algunes d’aquestes plantes per tal de restituir les zones afectades, una hidrosembra que ha quedat en no res després de la neteja actual. Una vegada més es gasten diners dels contribuents sense trellat.
2.- La vegetació del barranc constitueix l’hàbitat de diferents espècies animals com ara: granotes (tòtil, gripau comú, granota comuna), sargantanes (de cua llarga, fardatxo, ibèrica), serps (d’aigua, verda, blanca, de ferradura), l’eriçó comú, i diferents espècies d’aus (teuladí, polla d’aigua, abellerol, puput, cueta blanca, rossinyol bord, cadernera, estornell vulgar,...).
Moltes d’aquestes espècies habiten al llit del barranc al pas per Paiporta, algunes utilitzen aquest espai per nidificar i altres tenen el barranc com a via de pas en la seua peregrinació cap a l’Albufera.
Cal apuntar que gran part de les espècies assenyalades estan incloses en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (Reial decret 439/1990).
3.- El tipus de neteja dut a terme comporta l’erosió del terreny.
Al llevar la vegetació i part de la terra, tant del llit del Barranc com de les voreres, el Barranc queda desprotegit front a les inclemències del temps (pluja i vent). La terra de la superfície queda solta i en cas d’avingudes d’aigua (cosa probable a València als mesos de gota freda, setembre-octubre) aquesta serà arrossegada fins a la desembocadura del Barranc al llac de l’Albufera, accelerant el procés d’aterrament del mateix.
També aquesta neteja comporta perjudici per als veïns dels barris adjacents, ja que quan fa vent, la terra que ha quedat solta forma remolins que embruten les seues cases i molesten als vianants.
Cal afegir que aquest tipus de neteja (amb tractor) ha estat sempre denunciada pel nostre grup en anteriors legislatures recolzant les reivindicacions de les plataformes ciutadanes ‘Per un Barranc Viu, sense formigó” i “Salvem el Barranc” i pensàvem que també el Partit Popular les compartia.
.
És per tot això que aquesta Regidora
.
PROPOSA:
A la Presidenta i Delegada de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient:
1.- Que es lleve d’immediat tota la brossa i sorra retirada pel tractor i acumulada a les voreres i extrems del Barranc (entre el Pont Nou i el Poliesportiu i entre el Pont de l’Estació i el Pont Vell), ja que en cas de pluges intenses aquest fem aniria a l’Albufera.
2.- Que en lo successiu la neteja del Barranc es realitze tenint en compte totes aquestes qüestions i per tant es faça de manera manual, llevant la brutícia artificial (papers, llandes, fem, borses, etc.) i respectant la vegetació i fauna existents en aquest ecosistema.
3.
- Que es col·loquen papereres als màrgens del Barranc així com cartells als quals es conscièncie als ciutadans per no tirar fem.
.
Adjuntem el llibre “Un Barranc Viu” editat per l’Ajuntament de Torrent i la Plataforma “Un Barranc Viu, Sense Formigó” al que han col·laborat diferents estudiosos e investigadors (entre ells el director del Jardí Botànic de València), amb informació sobre els temes exposats.
.
Paiporta, a 10 d’agost de 2007
Signat: Isabel Martín Gómez
Portaveu d’EU-BLOC


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks